പാലാഴി തേടും (സ്വപാനം )
This page was generated on May 9, 2021, 10:39 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2014
സംഗീതംശ്രീവല്‍സന്‍ ജെ മേനോന്‍
ഗാനരചനമനോജ് കുറൂര്‍
ഗായകര്‍ശ്രീവല്‍സന്‍ ജെ മേനോന്‍
രാഗംതോഡി
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: December 09 2013 12:21:23.
 

പാലാഴി തേടും ദേവാംഗനേ....
പാലാഴി തേടും ദേവാംഗനേ....
നീലാംബരം ചേർന്ന സംഗീതമേ...
പാലാഴി തേടും ദേവാംഗനേ....
നീലാംബരം ചേർന്ന സംഗീതമേ....(3)

ആ....ആ....ആ...ആ....
ആലോലമാകും അലമാലയിൽ....
ആലോലമാകും അലമാലയിൽ....
തെളിയുന്നു നിൻ ലാസ്യലയനർത്തനം...
ദേവാംഗനേ...ദേവാംഗനേ...

രിഗമപ രിഗമഗരിസരീ..
സനിസനി ധനിസനിധപധാ‍...
പാ രിഗമഗ രിഗമഗരിസരീ..
സനിസനി ധനിസനിധപധാ‍...പാ....

ആഴങ്ങൾ തേടും തുടിതാളമായ്
ആഴങ്ങൾ തേടും തുടിതാളമായ്
അതിലാകുമെൻ സ്നേഹ സങ്കീർത്തനം....
ദേവാംഗനേ...ദേവാംഗനേ...
അംഗനേ....


malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts